APLICACIONS EN ATENCIÓ AL CLIENT

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ

A través d’una acció telefònica permanent podem realitzar un control de seguiment dels seus clients per conèixer el seu grau de satisfacció en un servei o producte determinat. Hem treballat amb diferents sectors com són les enquestes de qualitat de concessionaris d’automòbils, enquestes del servei tècnic, enquestes per a ajuntaments, etc.

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA

Confirmem l’assistència a qualsevol acte, inauguració, curs, congrés que organitzi la seva empresa. Verifiquem que hagin rebut la invitació i confirmem el nombre d’assistents per millorar l’organització del seu event.

COMANDES O RECLAMACIONS

Aconseguim que els seus clients no s’hagin de preocupar en contactar amb la seva empresa per realitzar la comanda dels productes que necessiten i aconseguim facilitar el tràmit per estalviar feina o desplaçaments. A més, augmentem la periodicitat de les comandes i estem al corrent de totes les queixes o consultes que puguin sorgir.

Realitzem un control de seguiment dels seus clients per conèixer el seu grau de satisfacció