TABULACIÓ DE DADES

catena_telemarketing_telefonic

A Catena Telemarketing transformem totes aquelles dades que tingui en format paper (llistats, catàlegs, butlletes) i li entreguem en format digital (Acces, Excel, Word, etc.).

Si disposa d’enquestes realitzades en format paper tabulem les seves dades i li presentem els resultats estadístics i les conclusions finals.